24387

SZANOWNI PAŃSTWO

 

16 czerwca 2015 r. Gmina Michałowice podpisała umowę z firmą P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska na mocy której od 1 lipca 2015 r. firma ta zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy. Pojemniki które Państwo posiadają zostały oklejone logiem nowej firmy i będą przez nią użytkowane bez konieczności ich wymiany. Nie zmieniają się zasady segregacji oraz częstotliwość odbioru odpadów. 

 

Wysokość opłaty za odbiór odpadów:

9,46 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Urząd Gminy Michałowice

Sprawy związane z odbiorem odpadów:
tel.: 22 350 91 11
e-mail:

Sprawy związane z płatnościami:
tel.: 22 350 91 12

Opłaty

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Michałowice przypomina o konieczności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłatę należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z płatników została dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie Budżetu i Finansów (pokój nr 115) lub pod numerem telefonu 22 350-91-12.
Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerem telefonu: 22 350-91-12.

 

Uwaga zmiana w opłatach za odpady komunalne - ulgi. 

Szczegóły tu.