458

Szanowni Mieszkańcy Gminy Michałowice,

zwróciliśmy się do Państwa przedstawicieli tj. sołtysów, przewodniczących osiedli oraz radnych o opinię na temat nasadzeń roślin planowanych na rok 2021. Zarówno roślinności jednorocznej na rabaty, skwery, donice i wieże jak i bylin na zagospodarowanie skwerów, poboczy, ciągów ulic.

            Naszym celem jest uzyskanie informacji, czy dotychczas realizowana przez Urząd polityka nasadzeń spełnia oczekiwania.

Zachęcamy także Państwa do wyrażenia opinii poprzez wypełnienie załączonej ankiety on-line lub poprzez przekazanie informacji przedstawicielom swojej miejscowości.

Zebranie informacji pozwoli nam na zaplanowanie prac na następny rok zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców poszczególnych miejscowości, tym samym na właściwe oszacowanie środków w budżecie i odpowiednie przygotowanie dokumentacji przetargowej.

            Na odpowiedzi/informacje oczekujemy do 22 września br.

Wszystkie przedstawione przez Państwa propozycje dot. miejsc i gatunków nasadzeń drzew i krzewów wieloletnich zostaną przeanalizowane, poddane dodatkowej opinii inspektora zieleni. Sprawdzone zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemna i naziemną. Prace będą realizowane w ramach przewidzianych środków w budżecie i w kontakcie z Państwem.

 

1a. Czy nasadzenia jednorocznych roślin kwitnących w mojej miejscowości powinny być zmienione gatunkowo?

1b Czy nasadzenia jednorocznych roślin kwitnących w mojej miejscowości powinny zostać zastąpione nasadzeniami wieloletnimi (krzewy byliny itp.)?

* - pola wymagane