Na skróty

24.05.2022 17:05
W związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD na terenie obrębu geodezyjnego Reguły zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2022 r. więcej