Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 podstron zawierających "komor��w so��ectwo"
1 Infrastruktura
TRANSPORT PUBLICZNY Warszawska Kolej Dojazdowa Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca
2 Położenie
Gmina Michałowice jest zlokalizowana w centralnej części Niziny Mazowieckiej. Wchodzi w skład powiatu pruszkowskiego, województwa mazowieckiego. Położona w zachodniej
3 Ochrona zdrowia
PRZYCHODNIE LEKARSKIE Na terenie gminy działa 5 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej świadczących usługi w ramach NFZ: „Arka" Komorów, ul. Berylowa
4 Mieszkańcy
W ostatnich trzech latach największy procentowy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości: Pęcice (12.5%), Pęcice Małe (8.23%),
5 Szkoły i przedszkola
W ścisłej współpracy ze szkołami realizują programy Uczniowskie Kluby Sportowe. UKS Akademia Koszykówki - klub rozwijający umiejętności koszykarskie dzieci
6 Historia
Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowic, Komorowa, Pęcic i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza
7 Dziedzictwo kulturowe
Zespół dworsko - parkowy przy ul. Sanatoryjnej 3. Z zespołu zachował się pałac, który stracił swoje oblicze po "modernizacji" przeprowadzonej po 1945 roku. Przetrwał
8 Środowisko przyrodnicze
Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede