Znaleziono w kontaktach

Czyste Powietrze - kontakt

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl

Konsultacje mailowe

 

konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku pod adresem:

antysmog|michalowice.pl| |antysmog|michalowice.pl

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 231 podstron zawierających "konsultacje spo������������������eczne"
1 Konsultacje projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy
Do 27 listopada br. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu stałej organizacji ruchu na terenie gminy Michałowice. Zapraszamy do zapoznania się ze schematem planowanych rozwiązań
2 Konsultacje społeczne - projekt stałej organizacji ruchu na terenie gminy
Od 6 do 27 listopada br. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań zaproponowanych w projekcie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Michałowice.
3 Konsultacje społeczne - Uchwała krajobrazowa
W środę, 16 czerwca, rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej gminy Michałowice. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. W tym czasie każdy może
4 Skatepark w Michałowicach - konsultacje
Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje projektu skateparku w Michałowicach (31 stycznia, godz. 17:00, szkoła w Michałowicach).
5 Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
6 Ogłoszenie - konsultacje dot. "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
7 Ogłoszenie - konsultacje dot. "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.”
Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
8 Konsultacje na temat zagospodarowania terenu wokół Zalewu na Utracie
Zeszły tydzień obfitował w konsultacje na temat zagospodarowania terenu wokół Zalewu na Utracie. Istotą tych konsultacji jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych grup
9 "Apetyt na zdrowie" - indywidualne konsultacje z dietetykiem
Koło Gospodyń Wiejskich Gospochy zaprasza na indywidualne konsultacje z dietetykiem. Obowiązują zapisy.
10 Konsultacje Programu Ochrony Powietrza dla Mazowsza
Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje nowego programu ochrony powietrza, który stanie się obowiązującym aktem prawa miejscowego. Uwagi i wnioski można składać do 13
11 Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+
Mamy półmetek konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Dokument był opracowany wspólnie z gminami
12 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Zarząd Sejmiku Województwa Mazowieckiego informuje, że 1 marca 2022 r. przyjął uchwałę nr 263/299/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa
13 Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "Dędowa" w Granicy
13 września rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębowa" w Granicy. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu
15 KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Zarząd Sejmiku Województwa Mazowieckiego informuje, że 1 marca 2022 r. przyjął uchwałę nr 263/299/22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa
16 Program "Czyste Powietrze" - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. Jest to dobry moment na przemyślenia i refleksje ale także na podjęcie decyzji jak poprawić efektywność energetyczną swoich
17 Konsultacje społeczne – obszary rewitalizacji gminy Michałowice
W okresie od 12 czerwca do 14 lipca br. będzie trwać proces konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Michałowice.
18 Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice
15 lutego, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prezentacji projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy
19 Konsultacje społeczne projektu statutów sołectw i osiedli
Do 5 października br. prowadzimy konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw i osiedli. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami tego dokumentu oraz odniesienia się do
20 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji - konsultacje społeczne
5 września (poniedziałek) odbędą się spotkania dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Michałowice na lata 2022-2030 (GPR). Konsultacje społeczne trwają do 16 września.