Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 podstron zawierających "michałowice"
1 Zaproszenie
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych
2 Zarządzenie Nr 29/2020
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok
3 Uchwała Nr XV/206/2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020