Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8765 podstron zawierających "michałowice"
1 Wyniki konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 3 listopada 2020 r. do 17 listopada 2020 r. na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2 BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE
  Lp. NAZWA ADRES NR KRS/EWIDENCJI/REJESTRU 1. Stowarzyszenie „Przyjazne jutro”
3 Zarządzenie Nr 215/2020
zmieniające Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice
4 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
5 OTWART KONKURS OFERT
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
6 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
7 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
8 OTWARTY KONKURS OFERT
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
9 Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych
Ze względu na sytuację w kraju związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19, termin rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok zostaje
10 Pożyczki dla organizacji pozarządowych
Pożyczki na realizację zadań statutowych skierowanych do mieszkańców Gminy Michałowice współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków
11 Zarządzenie Nr 29/2020
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok
12 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (ART. 19A) OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE
W celu otrzymania dotacji w trybie art. 19a należy:  Złożyć pismo z prośba do Wójta Gminy Michałowice z podanie kwoty dotacji i celu na jaki ma zostać