Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 podstron zawierających "michałowice"
1 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2020
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej
2 OTWARTY KONKURS OFERT
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2020 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
3 Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych
Ze względu na sytuację w kraju związaną z zagrożeniem wirusem COVID-19, termin rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok zostaje
4 Zarządzenie 51/2020
w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - Traci moc Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy
5 Zarządzenie Nr 29/2020
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2020 rok
6 Uchwała Nr XV/206/2019
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020