Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 58 podstron zawierających "szko��a w komorowie"
1 O Komorowie
Powrót do strony głównej
3 Cmentarze i parafie
Cmentarze W gminie nie występują cmentarze komunalne. Cmentarze parafialne zlokalizowane są w Komorowie, Michałowicach oraz Pęcicach. Parafie Obszar gminy należy do
4 Ochrona zdrowia
Zadania w zakresie ochrony zdrowia nie zostały instytucjonalnie przyjęte przez samorząd. Od 2004 roku na terenie gminy działają trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
5 Dziedzictwo kulturowe
Zespół dworsko - parkowy przy ul. Sanatoryjnej 3. Z zespołu zachował się pałac, który stracił swoje oblicze po "modernizacji" przeprowadzonej po 1945 roku. Przetrwał
6 Lista jednostek organizacyjnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
7 Archiwum
Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt wytycznych przygotowanych do uwzględnienia w Regulaminie Konkursu na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych
8 Partnerzy Karty Mieszkańca
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice. Męczą Cię ciągłe poszukiwania odpowiedniej
9 Sport i rekreacja
W gminie ważną bazę sportową stanowią placówki oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu.
10 Praca
Niepubliczne przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie ul. Kolejowa 27 zatrudni od września nauczyciela wspomagającego (mile widziane studia z zakresu
11 Sołectwo Pęcice Małe
Pęcice Małe — niewielka, stale rozwijająca, ekspansywnie wręcz, się miejscowość położona w województwie mazowieckim (do roku 1998 administracyjnie
12 Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
MAPA OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW - stan na 2011 r..   Obszar działki nr ew. 6 we wsi Komorów przy zbiorniku retencyjnym na Utracie.   Obszar położony
13 Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020 - o spotkaniu z wójt
Protokół zebrania rady sołeckiej z dnia 16 VI 2020   Zaproszeni e od sołtysa i rady sołeckiej przyjęła wójt Małgorzata Pachecka, która
14 petycje - 2018
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Michałowice   Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan
15 Środowisko przyrodnicze
Do obszarów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej należą również tereny starej zabudowy jednorodzinnej wśród zieleni, przede
16 Zespół ds. dostępności Gminy Michałowice
Koordynator ds. dostępności Michał Piwek, tel: (22) 350-91-76 m.piwek@michalowice.pl Zespół ds. dostępności Pani Katarzyna Stygińska – Kierownik Referatu
17 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe.   Głosowano w sprawie: Zdjęcie podpunktu 7 z porządku obrad   Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU:
18 Petycje rozpatrzone w 2016 roku
Lp. Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Data złożenia petycji Data odpowiedzi Zasięgane
19 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad z autopoprawką. . Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
20 Konkurs architektoniczno–urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej
„Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Ceglanej