Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 28 podstron zawierających ""
1 Karta Mieszkańca Gminy Michałowice
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym
2 Nowy partner Karty Mieszkańca gminy Michałowice
Super Power Sp z o.o. to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.
3 Partner Karty Mieszkańca
Acrodent to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.
4 partner karty mieszkańca
Kancelaria Prawna Piękna-Kucharska i Wspólnicy to kolejny partner, który przystąpił do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.
5 Partner Karty Mieszkańca
Kolejną firmą prywatną, która przystąpiła do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice jest PPHU PANEK Michał Panek mieszcząca się w Michałowicach, przy ul. Regulskiej 46.
6 Partner Karty Mieszkańca
Pierwszą firmą prywatną, która przystąpiła do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice jest sklep Spiżarnia Franka mieszczący się w Nowej Wsi, przy ul. Głównej 62. Sklep
7 Partner Karty Mieszkańca - EKO OPTYK
EKO OPTYK Patryk Derkacz to kolejna firma, która przystąpiła do programu Karty Mieszkańca Gminy Michałowice. Przedsiębiorstwo oferuje usługi z zakresu badań optometrystycznych, a także
8 Nowa możliwość z Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice
Już w najbliższym czasie będzie możliwość skorzystania z kolejnej korzyści, którą oferuje Karta Mieszkańca Gminy Michałowice - pierwszeństwa w rezerwowaniu/odbiorze
9 Kominy sportowe dla mieszkańców gminy
Drodzy Mieszkańcy! Mamy dla Was gminne kominy sportowe, które mogą służyć do zasłaniania ust i nosa.
10 Znakowanie i sterylizacja/kastracja psów i kotów
Zapraszamy do skorzystania z zabiegów dla psów i kotów: bezpłatnego znakowania oraz sterylizacji i kastracji dofinansowanej w wysokości 50% (START 27 maja). Więcej
11 KARTA MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice uprawnia jej posiadaczy do bonusów i rabatów na usługi oferowane przez gminę, a także partnerów programu. 
13 Nowa karta

1. Dane posiadacza karty

(telefon i e-mail ułatwią kontakt z Tobą i umożliwią powiadomienie o zmianach w systemie Karty Mieszkańca)

2. Oświadczenie o uprawnieniu do korzystania z karty

3. Załączniki

  • kserokopię zeznania PIT za ostatni rok rozliczeniowy z adresem zamieszkania w gminie Michałowice z datą wpływu do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie (prezentatą) lub numerem wniosku w systemie elektronicznym;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zawierające informację o rejestracji w ewidencji podatników, ze wskazaniem gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania;
  • emeryci i renciści - kserokopię rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, w przypadku braku – zaświadczenie organu rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczeń, zawierające adres zamieszkania;
  • osoby posiadające status rolnika - decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego od gruntu położonego na terenie gminy Michałowice;
  • zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • dokument z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie potwierdzający status osoby bezrobotnej, zawierający adres zamieszkania

Jeżeli potrzebujesz załączyć więcej niż jeden dokument, prosimy spakować je w paczkę ZIP (maksymalna wielkość załącznika to 10MB)

Wskaż załączniki:

4. Oświadczenia Wnioskodawcy

(1) Regulaminem wydawania oraz używania Karty Mieszkańca

(2) Administratorem danych podanych we Wniosku jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Michałowice, tj. w celu realizacji Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice” przyjętego Uchwalą Nr XXXIV/432/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r.

Podanie danych w tym celu jest konieczne, a podstawą przetwarzania danych jest ustawa o samorządzie gminnym. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu i do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Beneficjent Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sekretariat@michalowice.pl

* - pola wymagane
14 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
1. Aplikacja mKDR Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji