zebrania mieszkańców

1. Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  17.09.2016 12:55

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Opacz-Kolonia, sołtys sołectwa zwołała zebranie mieszkańców, które odbyło się 16 września w świetlicy przy ul. Ryżowej 90.

czytaj więcej

2. Zebranie mieszkańców Opaczy Małej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  15.09.2016 20:50

Zgodnie z zarządzeniem sołtys Opaczy Małej, Barbary Budzyniak w środę, 14 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34, w Michałowicach odbyło zebranie mieszkańców.

czytaj więcej

3. Zebranie mieszkańców Reguł / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej

4. Zebranie mieszkańców Nowej Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej

5. Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej

6. Zebranie mieszkańców Opaczy Małej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej

7. Zebranie mieszkańców Suchego Lasu / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  27.09.2016 14:10

W poniedziałek, 26 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Suchego Lasu. Zorganizował i prowadził je sołtys Edward Chruściak. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy

czytaj więcej

8. Zebranie mieszkańców Nowej Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  23.09.2016 09:30

We czwartek, 22 września, w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa. Zwołał je, a także prowadził, Marian Bośka, sołtys Nowej Wsi. Na zebraniu obecny

czytaj więcej

9. Zebranie mieszkańców Reguł / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  19.09.2015 07:30

17 września 2015 r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyło sie zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Reguły.

czytaj więcej

10. Zebranie mieszkańców Michałowic / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  18.09.2015 23:55

16 września 2015 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie ogólne mieszkańców osiedla Michałowice.

czytaj więcej

11. Zebranie mieszkańców osiedla Komorów / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  21.09.2016 09:30

We wtorek, 20 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka,

czytaj więcej

12. Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  21.09.2015 10:15

18 września 2015 r., w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Michałowice.

czytaj więcej

13. Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  16.09.2014 11:35

15 września 2014 r., w sali konferencyjnej oddanego właśnie do użytku po remoncie budynku po urzędzie gminy, odbyło się coroczne zebranie wiejskie mieszkańców Michałowic Wsi. W zebraniu

czytaj więcej

14. Zebranie mieszkańców Opaczy-Kolonii / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  24.09.2015 20:00

23 września 2015 r. w zapełnionej świetlicy odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Opacz-Kolonia.

czytaj więcej

15. Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  23.09.2015 09:45

We wtorek, 22 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka,

czytaj więcej

16. Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  10.09.2015 11:45

9 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pęcice. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy.

czytaj więcej

17. Zebranie mieszkańców Opaczy Małej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  09.09.2015 11:40

7 września 2015 r., w Michałowicach, w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 odbyło się zebranie wiejskie Opaczy Małej.

czytaj więcej

18. Zebranie mieszkańców Opaczy Małej / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Samorządowe  |  17.09.2014 11:35

16 września 2014 r., w prywatnym domu przy ul. Targowej odbyło się coroczne zebranie wiejskie Opaczy Małej. Na liczne pytania odpowiadał, wiele zagadnień tłumaczył wójt gminy Michałowice

czytaj więcej

19. Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  27.09.2016 22:15

We wtorek, 27 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, odbyło się zwołane przez sołtys, Adriannę Król-Popiel zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś

czytaj więcej

20. Zebranie mieszkańców Reguł / Michałowice / Dzieje się ... / Aktualności / Kulturalne  |  29.09.2016 21:50

Coroczne zebranie mieszkańców Reguł, zgodnie z zarządzeniem sołtys, Magdaleny Krajnik-Partyki odbyło się 28 września w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

czytaj więcej
1 2 »