FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU:
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”

W wyniku  prac nad „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice” powstał projekt dokumentu.

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi i działaniami dotyczącymi przyjęcia wyżej wskazanego dokumentu, uprzejmie prosimy o przekazywanie swoich uwag i sugestii za pomocą niniejszego formularza.

 

 

Informacje o zgłaszającym

* - pola wymagane

Zdjęcie przedstawiające pierwsza strone dokumentu

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU:
„AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MICHAŁOWICE”

W wyniku  prac nad „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice” powstał projekt dokumentu. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi i działaniami dotyczącymi przyjęcia wyżej wskazanego dokumentu, 

uprzejmie prosimy o przekazywanie swoich uwag i sugestii za pomocą niniejszego formularza.

 

Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”

Opinie w dotyczące treści zawartych w Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice” prosimy przekazać w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice " i podanie danych w tym celu jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji programu, a także określony w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie oraz na stronie www Administratora.