02.07.2020 13:59

Anna Iwanowska. Tłumacz przysięgły języka angielskiego

30
Tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Tłumaczenia pisemne - zwykłe i poświadczone

Teksty prawne i prawnicze,
Dokumenty urzędowe i sądowe (pozwy, pisma procesowe, wyroki i orzeczenia sądu, itp.),
Akty notarialne,
Dokumenty osobiste (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, itp.),
Dokumenty korporacyjne i rejestrowe,
Umowy,
Tekst ekonomiczne,
Sprawozdania finansowe,
Raporty due diligence
Dyplomy, suplementy i świadectwa,
Teksty marketingowe,
Dokumenty związane z zatrudnieniem,
Dokumenty samochodowe i ubezpieczeniowe

Tłumaczenia ustne - akty notarialne, czynności urzędowe, rozprawy sądowe z udziałem cudzoziemców posługujących się językiem angielskim.

Kursy języka angielskiego – ogólne, Legal English, Business English 

 

Miejscowość: Reguły, ul. Berberysowa

Adres e-mail: a.iwanowska|wp.pl| |a.iwanowska|wp.pl

Strona www: https://www.angielski-tlumaczenia.com

Telefon: 508262640

Opublikowany przez: Piotr Wykuż