598
baner

 

PÓŁMARATON  – DYSTANS 21.197 KM 

 • W półmaratonie mogą brać udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
 • Trasa półmaratonu przebiega głównie przez tereny leśne, z czego 75% stanowią dukty i ścieżki leśne, 15% -  asfalt, 10% - kostka
 • Trasa półmaratonu jest płaska. Na trasie znajdują się trzy kilkumetrowe podbiegi i pomimo  leśnego charakteru jest względnie szybka, a podłoże stabilne.
 • Wyznaczony limit czasowy – 3 godziny
 • Brak opłat startowych
 • Na trasie biegu usytuowane będą trzy punkty z wodą tj. na 4, 11 i 16 kilometrze oraz na 11 km – punkt z bananami.
 • Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
 • Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma posiłek regeneracyjny oraz napój.
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. Na trasie półmaratonu znajdować się będzie pięć punktów zrzutu (na 4, 9, 11, 15 i 18 kilometrze).

 

BIEG NA 5 KM

 • W biegu mogą brać udział osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież, które w dniu biegu mają ukończone 13 lat.
 • Osoby niepełnoletnie w dniu biegu muszą przekazać do biura zawodów pisemną zgodę na uczestnictwo w biegu pochodzące od rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Trasa biegu przebiega głównie przez tereny leśne,  z czego 50%  stanowią dukty i ścieżki leśne, 15% - asfalt w lesie, 20% - kostka, 15% - asfalt.
 • Wyznaczony limit czasowy – 50 minut
 • Brak opłat startowych
 • Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma posiłek regeneracyjny oraz napój
 • Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu.
 • Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji

 

 


ORGANIZATOR

Gmina Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice;
email: sport@michalowice.pl; tel. (22) 350-91-91 wew. 16