03.06.2019 16:45

30. rocznica wyborów parlamentarnych 1989 r.

63
Dzisiaj mija 30. rocznica wyborów parlamentarnych 1989 r., wyborów, które rozpoczęły transformację ustrojową w naszym kraju. Po raz pierwszy od lat 20. XX wieku Polacy mogli kształtować rzeczywistość polityczną za pomocą karty wyborczej.

4 czerwca odbyła się I tura wyborów do Sejmu i Senatu. Głosowanie potraktowano przede wszystkim jako ogromny plebiscyt: "za" czy "przeciwko" komunizmowi. Wszyscy zaangażowani w Solidarność wiedzieli, że te wybory to jest gra o najwyższą stawkę. 

Kampania była obliczona na maksymalne zbliżenie do obywateli. Kolportowano liczne plakaty, wydawane i drukowane najczęściej poza oficjalnym obiegiem wydawniczym, wciąż jeszcze działała cenzura. W całym kraju nastąpiła potężna mobilizacja ludzi, którzy wreszcie mieli na kogo głosować. W kampanię zaangażowanych były tysiące wolontariuszy z terenowych Komitetów Obywatelskich. Ważne było też poparcie udzielane kandydatom przez księży z ambon kościołów.

W 2 turach wyborów, 4 i 18 czerwca 1989 r., opozycja odniosła wielki sukces, zdobywając 99 ze 100 miejsc w Senacie i 161 w Sejmie, czyli maksymalną liczbę, na jaką zgodziła się podczas obrad Okrągłego Stołu rządząca PZPR. 

Polacy w wyborach powiedzieli zdecydowane „nie" rządom komunistycznym PRL. Wszyscy zdawali sobie już sprawę, że przyszedł czas zmian.

20 października 1989 roku, w Dzienniku Telewizyjnym aktorka Joanna Szczepkowska podsumowała temat wyborów: „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.”

 

Wyłoniony w wyniku wyborów parlament dokonał nowelizacji konstytucji, m.in. wykreślając postanowienie o kierowniczej roli PZPR oraz dokonując zmiany nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska.  Przyjęty został pakiet ustaw gospodarczych. Został powołany pierwszy niekomunistyczny rząd, na którego czele stanął  wywodzący się z Solidarności, Tadeusz Mazowiecki . 

Wybory parlamentarne 1989 r. były  także przełomowym momentem dla gmin, gdyż dzięki nim został przywrócony w Polsce samorząd terytorialny, którego wybory odbyły się w 1990 r. 

 

ooo

 

na podstawie opracowania Małgorzaty Wejtko. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: 4 czerwca