22.04.2020 09:30

Funkcjonowanie Urzędu Gminy w okresie pandemii koronawirusa

619
Wobec wielu pytań kierowanych do urzędu gminy informujemy, że nie ulegają zmianie zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice w okresie pandemii koronawirusa – w dalszym ciągu jest on wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Oznacza to, że:

  • budynek urzędu jest zamknięty dla mieszkańców – nie można dokonywać płatności w kasie, składać dokumentów w biurze podawczym i bezpośrednio ich odbierać od pracowników.
  • kontakt z urzędem możliwy jest za pomocą:

- e-maila: sekretariat%20|michalowice.pl| |sekretariat |michalowice.pl;

- telefonu: 22 350 91 91

- poprzez e-puap

- poprzez e-urząd 

  • odbiór dowodów osobistych możliwy jest jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem referatu. Tą drogą jest możliwa również realizacja spraw pilnych, niecierpiących zwłoki. Telefony 
  • wnioski do CEIDG można składać drogą elektroniczną na stronie ceidg.gov.pl lub przesłać pocztą, ale wówczas podpis musi być poświadczony przez notariusza. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć po ustaniu pandemii koronawirusa.

Aktualizacja - obecne ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu na czas pandemii obowiązują na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice Nr 104 z dnia 4 maja 2020 r.

Dodatkowo dla osób, które nie maja możliwości elektronicznego przesłania dokumentów, została ustawiona skrzynka w przedsionku urzędu przy wejściu głównym (od ul.Kuchy), do której można wrzucić pismo/wniosek/podanie. Oznacza to jednak, że nie otrzymają Państwo potwierdzenia wpływu dokumentu do urzędu gminy.

Skrzynka jest dostępna w godzinach pracy urzędu gminy. 

Od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu gminy, można pobrać worki na odpady, które umieszczane są na stojakach przed budynkiem. 

Ponadto w przedsionku urzędu znajdują się deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja -wersja elektroniczna

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także