19.01.2018 08:45

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 r.

2
Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

Załączniki

Autor: Agnieszka Ajdyn
Opublikowany przez: Jakub Sarnecki