19.06.2019 13:50

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice

7284
Karta Mieszkańca Gminy Michałowice jest z nami od września 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo kilka najważniejszych informacji: jakie są korzyści z jej posiadania, kto jest naszym partnerem, kto jest uprawniony do jej otrzymania oraz jak ją wyrobić.

Korzyści dla posiadaczy Karty:

  • Bezpłatne do 12 godzin wypożyczenie rowerów systemu Rower Gminny w stacjach znajdujących się na terenie naszej gminy  (uchwała )
  • Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez gminę (zarządzenie)
  • Bezpłatne szczepienia przeciw grypie prowadzone w okresie 1 października 2019. do 13 grudnia lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel)  - objęte są nimi osoby  z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: urodzone przed 1 stycznia 1955 r., objęte opieką GOPS Michałowice, renciści, rolnicy pobierający emerytury rolnicze oraz dzieci urodzone od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • Dopłaty w wysokości 50 % do sterylizacji i kastracji psów i kotów (uchwała ;    przychodnia)

Partnerzy

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Mieszkańca?

Do jej otrzymania uprawniony jest każdy mieszkaniec naszej gminy, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i  wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

 albo

  • rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

 albo

  • korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz

  • dzieci osób, o których mowa powyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18. roku życia, a powyżej 18. roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia

 Jak wyrobić Kartę Mieszkańca ?

Należy wypełnić wniosek (wniosek) i złożyć go w urzędzie gminy – punkt Karta Mieszkańca.

Składając wniosek niezbędne będą:

  • dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja studencka

oraz

  • pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem:

- złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

- lub w przypadku rozliczania się za pośrednictwem internetu – elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza PIT (UPO)

- lub decyzja o wymiarze podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego

- lub zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

Zapraszamy do wyrobienia Karty Mieszkańca, która wydawana wydawana jest „od ręki” w Urzędzie Gminy Michałowice - parter Sala Obsługi Interesanta - punkt Karta Mieszkańca. 

 

Regulamin wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (link)

 

aa

 

Podobne tematy: karta mieszkańca

Zobacz także