26.09.2018 13:50

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice

3770
Od 27 września można otrzymać Kartę Mieszkańca. Pierwszą korzyścią, którą uzyskają jej posiadacze, będzie zniżka dla użytkowników systemu Rower Gminny.

Od 1 października br. zostanie wprowadzona kompatybilność naszego systemu Rower Gminny z systemami warszawskim i pruszkowskim.  W związku z tym ulegnie zmianie regulamin oraz tabela opłat za korzystanie z wypożyczalni (link poniżej).  

Jednak osoby, które są mieszkańcami gminy Michałowice oraz będą posiadały Kartę Mieszkańca, w dalszym ciągu będą mogły korzystać z bezpłatnej formy wypożyczenia rowerów w naszej gminie (do 12 godzin).  Aby móc  korzystać ze zwolnienia z opłat jeszcze w tym sezonie (do 30 listopada),  Kartę Mieszkańca należy wyrobić do końca października, czyli do  końca trwania okresu pilotażowego.     

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Mieszkańca?

Do jej otrzymania uprawniony jest każdy mieszkaniec naszej gminy, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

 albo

  • rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

 albo

  • korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz

  • dzieci osób, o których mowa powyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia

 Jak wyrobić Kartę Mieszkańca ?

Należy wypełnić wniosek (wniosek) i złożyć go w urzędzie gminy – punkt Karta Mieszkańca.

Składając wniosek niezbędne będą:

  • dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja studencka

oraz

  • pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem:

złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

lub w przypadku rozliczania się za pośrednictwem internetu – elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza PIT (UPO)

lub decyzja o wymiarze podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego

lub zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

Zapraszamy do wyrobienia Karty Mieszkańca, która wydawana jest „od ręki” w Urzędzie Gminy Michałowice - parter Sala Obsługi Interesanta - punkt Karta Mieszkańca. 

 

Regulamin wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (link)

Opłaty za wypożyczenie roweru w ramach systemu Rower Gminny oraz opłaty dla osób legitymujących się Kartą Mieszkańca (link)

aa

 

Podobne tematy: karta mieszkańca

Zobacz także