01.08.2019 10:40

Konkurs fotograficzny

152
Towarzystwo "Komorowianie", Pani Wójt Gminy Michałowice oraz LDG Nadarzyn-Raszyn - Michałowice zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Moje miejsce - odkrywamy piękno Gminy Michałowice". Zgłoszenia można wysyłać do 20 września.

Cele Konkursu:

 • Wydanie Albumu fotograficznego z pracami Uczestników Konkursu, promującego Gminę Michałowice.
 •  Ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie Gminy Michałowice.
 • Upowszechnienie i popularyzacja fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna najbliższej okolicy.
 • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice na lata 2014–2020.

Warunki uczestnictwa:

 • Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna (tj. architektura, pejzaż, wydarzenie itp.).
 •  Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac fotograficznych, pojedynczych lub kompozycji zdjęć (tj. dyptyk, tryptyk itd.), traktowanych jako jedno dzieło.
 • Prace w formie plików jpg, format A4 (297 × 210 mm – orientacja pozioma lub 210 × 297 mm – orientacja pionowa), rozdzielczość 300 dpi, należy przesłać przy użyciu aplikacji lub strony internetowej WE TRANSFER na adres e-mail konkurs@komorowianie.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs „Moje miejsce”, do godz. 23.30 dnia 20 września 2019 roku
 • Zgłoszenie Konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie 

Nagrody:

 • Oceny prac  i przyznania nagród dokona 5 osobowe Jury
 • Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej lat 18.
 • W obydwu kategoriach wiekowych przyznane będą nagrody w postaci bonów podarunkowych:

a. za zajęcie I miejsca – nagroda o wartości 1000 PLN;

b. za zajęcie II miejsca – nagroda o wartości 700 PLN;

c. za zajęcie III miejsca – nagroda o wartości 300 PLN;

d. wyróżnienie za interpretację tematu Konkursu – nagroda o wartości 250 PLN. 

 • Przewodniczący Jury przyzna jedną nagrodę Grand Prix Konkursu o wartości 500 PLN

 

REGULAMIN KONKURSU 

Formularz zgłoszeniowy

Towarzystwo "Komorowianie"

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji