Konsultacje PLANU SIECI DRÓG POWIATOWYCH

20.07.2017 10:50     309
Podobne tematy: konsultacje

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w związku z pracami nad przygotowaniem PLANU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2017- 2030 zaprasza mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do Planu.


Nieprzekraczalny termin - 4 sierpnia 2017 r.

 

Równocześnie informujemy, że Gmina Michałowice po zapoznaniu się z Planem wniesie do niego uwagi/propozycje. Z pewnością zostanie zakwestionowany przebieg drogi  tzw. "Paszkowianki", który na rys. 20 Planowana sieć dróg powiatowych jest niezgodny z obowiązującymi na terenie gminy dokumentami planistycznymi oraz znanymi koncepcjami jej lokalizacji.   

 

Załączniki

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji