11.03.2021 15:59

Mieszkam, płacę, decyduję – rozlicz PIT w miejscu zamieszkania

195
Szanowni Mieszkańcy,
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Jeżeli mieszkacie w gminie Michałowice i tutaj płacicie podatki, to macie udział w rozwoju swojej okolicy. Z podatków finansowane są lokalne inwestycje podnoszące komfort życia mieszkańców.

Rozwój naszych miejscowości, zamieszkiwanych przez Was, zależy w dużej mierze od tego ile wpływów z PIT dotrze do budżetu gminy. Te pieniądze przeznaczamy na rozwój lokalnej infrastruktury, ochronę przyrody, ulepszanie edukacji, walkę ze smogiem oraz wielu innych usług współfinansowanych właśnie z podatków. Co ważne, rozliczając się w miejscu zamieszkania wspieracie potrzebujących pomocy seniorów, zapewniając im lepsze życie i godną starość. Bez wątpienia ten mały gest, jakim jest wpisanie dwóch słów do formularza PIT, czyli „gmina Michałowice” w odpowiedniej rubryce, jest tak naprawdę aktem lokalnego patriotyzmu. 

Tu mieszkam - tu płacę podatki

Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (składając PIT należy wskazać gminę Michałowice, jako miejsce zamieszkania), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, bibliotek, ośrodków kultury) a także inwestycje w wydarzenia sportowe i rozrywkowe, co za tym idzie rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, dorosłych i seniorów – całą tkankę naszej społeczności.  Przede wszystkim wpływy z PIT to środki na poprawę jakości lokalnej infrastruktury (prace drogowe, poprawę jakości jezdni, ich przebudowy i remonty, zagospodarowanie terenów zielonych, place zabaw, infrastruktura wodno-kanalizacyjna czy świetlice).

Błąd, który kosztuje miliony

Żeby pieniądze trafiły do gminy Michałowice należy rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (ul. Staszica 1). Obecnie całą procedurę wykonuje się przez Internet, więc należy zgłosić właśnie ten Urząd Skarobowy jako docelowy do rozliczania w pracy. Bywa, że nasi mieszkańcy, którzy często pracują w Warszawie nie informują o tym kadr, w związku z tym pieniądze z ich podatków trafiają do warszawskiego budżetu, zamiast finansować najważniejsze inwestycje w okolicy ich domów. Czasem wystarczy jeden e-mail do działu kadr, by budżet gminy nie został uszczuplony o kwoty, które ograniczają możliwości inwestycyjne  gminy Michałowice.

Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy - jak to zrobić?

Gdy Twój adres zameldowania i adres zamieszkania podlega pod ten sam urząd skarbowy
W takiej sytuacji nie musisz robić nic więcej niż w części B zeznania podatkowe PIT-37 wpisać aktualny na ostatni dzień 2020 roku: adres zamieszkania, np.: jesteś mieszkańcem w Reguł, ale zameldowanym w Pruszkowie. W zeznaniu podatkowym w części B dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz adres w Regułach. Nie ma potrzeby składania żadnych odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Gdy Twój adres zameldowania podlega pod inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania
W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowe PIT-37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarbowym uaktualnić adres zamieszkania składając na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U.z 2014, poz. 1161) i służy do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych oraz informacji dotyczących osobistego rachunku. Formularz przeznaczony jest dla osoby fizycznej spełniającej łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • nie jest płatnikiem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Reasumując formularz powyższy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy z tytułu poprzedniego miejsca zamieszkania podlegał pod inny urząd skarbowego, np. podatnik z Warszawy, który do tej pory rozliczał się z urzędem skarbowym w Warszawie, zmienia miejsce zamieszkania na miejscowość: Michałowice lub inną objętą działaniem urzędu skarbowego w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
tel. (22) 738 09 00

Szczegóły dotyczące informacji podatkowej na stronie: www.is.waw.pl/Index.htm?office=18

Mieszkańców gminy Michałowice prosimy o rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

Jeśli ktoś wprowadził się do naszej gminy niedawno, ma obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania. Aby złożyć taką informację należy wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie drogą elektroniczną, osobiście na miejscu lub przesłać pocztą.

Formularz dostępny tutaj: https://www.podatki.gov.pl/media/1192/zap-3-04.pdf

Im więcej naszych mieszkańców rozliczy PIT w miejscu zamieszkania tym większy budżet na spełnianie Waszych potrzeb.

Osoby, które wskażą w formularzu PIT „gminę Michałowice” jako miejsce zamieszkania mogą cieszyć się z licznych przywilejów posiadania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice. Więcej informacji: https://www.michalowice.pl/karta-mieszkanca

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: pit

Zobacz także