28.06.2018 07:50

SENIORZY I ICH POTRZEBY W KRĘGU NASZEGO ZAINTERESOWANIA

302
W związku z rozpoczętą w czerwca br. diagnozą potrzeb i oczekiwań seniorów z różnych grup wiekowych mieszkających na terenie gminy Michałowice, chcemy zaprosić Państwa do wzięcia czynnego udziału w badaniu ankietowym.

Gmina Michałowice planuje opracować Program Wsparcia Seniorów, który pozwoli lepiej zadbać o zaspokajanie potrzeb najstarszych członków naszej społeczności. Pierwszym etapem jest diagnoza sytuacji i poznanie oczekiwań. W maju odbyły się dwa spotkania warsztatowe mające na celu określenie tematyki diagnozy. Wzięli w nich udział przedstawiciele biblioteki, GOPS-u, Komorowskiego Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów i Osób dotkniętych Chorobą Parkinsona oraz Rejonowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. W wyniku spotkań została opracowana ankieta, którą można wypełniać do 16 lipca 2018 r. Ankieta jest  kierowana do osób w wieku senioralnym. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety. Ankiety będą rozpowszechniane poprzez osoby ze środowiska senioralnego a także będą dostępne w wersji elektronicznej  oraz papierowej w urzędzie gminy, bibliotece w Komorowie oraz w przychodni  RES- MED w Michałowicach.

 

ANKIETA - do druku

 

Po wypełnieniu, ankietę można zwrócić osobie od której Państwo ją dostali, lub wrzucić do oznakowanego pudełka w urzędzie gminy, bibliotece w Komorowie oraz w Przychodni  RES- MED w Michałowicach  w terminie do 16 lipca 2018 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem badania,  Anetą Świątko pod numerem telefonu 533 012 565 lub mailowo na adres: a.swiatko|michalowice.pl| |a.swiatko|michalowice.pl

 

 

Podobne tematy: emeryci, ankieta, seniorzy

Zobacz także