25.06.2024 11:20

Zakończenie remontu Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie

76
24 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Wczoraj odbył się oficjalny odbiór i symboliczne przecięcie wstęgi. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja została ukończona. Wszyscy obecni zgodnie podkreślali znaczenie tej inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Wójt gminy Michałowice oraz starosta pruszkowski podziękowali wszystkim zaangażowanym w jej realizację.

W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in.: Adrian Ejssymont - starosta pruszkowski, Małgorzata Pachecka - wójt gminy Michałowice, Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego : Patryk Grabowski i Michał Pihowicz oraz radni powiatu pruszkowskiego: Aurelia Zalewska i Krzysztof Rymuza.

Realizacja prac odbywała się zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 grudnia 2022 r.

Wartość całkowita projektu wyniosła 6 423 060,00 zł. Wykonawcą była firma Rokom Sp. z o.o.. Inwestycja została dofinansowana przez Gminę Michałowice, w kwocie 2 000 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z ze środków własnych Powiatu Pruszkowskiego.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także