08.04.2021 12:55

ANKIETA - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HPV

181
Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie zainteresowania rodziców, mieszkańców Gminy Michałowice w kwestii profilaktyki zakażeń wirusem HPV, w tym szczepieniami ochronnymi w tym zakresie.

Szanowni Państwo,

choroby nowotworowe są jednym z problemów z jakimi zmaga się współczesna cywilizacja. Poważne zagrożenie wśród przyczyn zachorowań stanowi wirus HPV, charakteryzujący się wysokim potencjałem rakotwórczym, który może doprowadzić do rozwoju zmian przedrakowych i samego nowotworu, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Ważnym wyzwaniem staje się więc zapobieganie poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki i zagrożeń związanych z wirusem HPV, skierowane do dzieci i ich rodziców oraz szczepienia ochronne w populacji pediatrycznej.

Wyniki ankiety posłużą do analizy potrzeb w zakresie ewentualnego opracowania i wdrożenia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla mieszkańców Gminy Michałowice” – zgodnie ze stosowną rekomendacją wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W ramach programu planowane są bezpłatne, dobrowolne szczepienia – jedynym warunkiem formalnym będzie posiadanie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie.

Ankieta będzie dostępna do 23 kwietnia 2021 r. – również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Michałowice.

 

 

Formularz ankiety - (kliknij tutaj)

Autor: Roman Żuchowski
Opublikowany przez: Piotr Wykuż
Podobne tematy: ankieta

Zobacz także