27.05.2021 13:59

Co zrobić z odpadami po remoncie?

117
Informacja dotycząca oddawania odpadów remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych do gminnego PSZOK-u. Kiedy można je tam dostarczyć, kiedy nie?

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców możliwością oddawania odpadów do naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, a także trwającym w pełni sezonem na prace remontowe i budowlane, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wymienionych w ustawie w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Jednocześnie system odbioru odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę, regulowany wspomnianą ustawą oraz uchwalonym na jej podstawie Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice, dotyczy jedynie odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

Odpady remontowe, budowlane czy rozbiórkowe, traktowane są jak odpady komunalne tylko wtedy, jeśli wykonawcą prac remontowych lub budowlanych jest właściciel nieruchomości. Nie są to jednak zwykłe odpady i absolutnie nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane, mogą one jednak zostać przewiezione we własnym zakresie do PSZOK-u.

W przypadku wynajęcia firmy do prowadzenia prac remontowych należy pamiętać, że to ona jest wytwórcą powstałych odpadów budowlanych (gruz, stare okna, drzwi, kafelki, deski i itp.) i na niej ciąży obowiązek ich zabrania oraz skierowania do utylizacji. Odpady takie nie mogą być wywożone do PSZOK-u. Wykonawca remontu MUSI zabezpieczyć ich odbiór przez firmę zajmującą się wywozem odpadów. Jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. np. poprzez podstawienie kontenera.

Zatem wywóz odpadów budowlanych do PSZOK-u jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia remontów "własnymi siłami" przez mieszkańców gminy Michałowice (drobne prace remontowe) i bez wynajmowania firmy. Odpady powstałe w trakcie remontów czy budów prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy i przez takie firmy przewożone do PSZOK-u nie będą przyjmowane.

Opublikowany przez: Aleksandra Lenarczyk
Podobne tematy: PSZOK