06.05.2020 13:15

Dotacje z LGD – szansa dla firm

340
Twoja firma działa w gminach Nadarzyn, Raszyn lub Michałowice? Teraz jest właśnie szansa na rozwój firmy! Do 19 maja trwa nabór wniosków dotacyjnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Sprawdź jak dostać dotacje z LGD -  ogłoszenie o naborze na stronie Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich może wynieść do 70% dotacji dla już istniejącej firmy. Wnioski o dofinansowanie powinny opisywać projekty związane z działalnością produkcyjną lub usługową. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Biura Stowarzyszenia LGD Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w Ruścu załącza się biznesplan oraz odniesienie do lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W przypadku osób prowadzących działalność musi ona zostać zarejestrowana, a składki powinny być odprowadzane do ZUS. Firma, która ubiega się o takie wsparcie, powinna funkcjonować co najmniej rok w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku – to szansa również dla młodych firm, które funkcjonują niewiele ponad rok oraz dla tych, które z różnych powodów, były czasowo zawieszone.

Z dotacji sfinansować można zakup nowych maszyn i usług.

Nie można sfinansować kosztów zatrudnienia pracownika ani zakupu towarów do późniejszej sprzedaży.

Pomoc w postaci refundacji poniesionych kosztów do 70% dotacji.  Warunkiem ubiegania się o dotacje powyżej 25 tys. zł jest zatrudnienie nowego pracownika i utrzymanie tego etatu przez 3 lata od otrzymania zwrotu środków. Jeżeli firma planuje pozyskać dotację do 25 tys. zł nie ma obowiązku zatrudnienia pracownika. O pomoc taką mogą jednak ubiegać się osoby które wcześniej nie otrzymały środków z PROW 2014-2020. Minimalna całkowita wartość operacji musi przekroczyć 50 tys. zł. W naborze udostępniono 315 tys. zł na obszar trzech gmin należących do lokalnej grupy działania.

Pod uwagę będzie brany także fakt, czy wnioskodawca lub potencjalny pracownik pochodzą z tzw. grupy osób defaworyzowanych, co będzie dodatkowo punktowane podczas oceny. Do takiej grupy zalicza się: młodzież kończącą edukację i pozostającą bez pracy, osoby powyżej 50 roku życia oraz  osoby niepełnosprawne. Dodatkowe punkty w naborze otrzyma firma innowacyjna oraz projekty z mniejszą intensywnością wsparcia niż przewidywane w przepisach 70% dotacji. Preferowane są także firmy prowadzące działalność przez okres powyżej 5 lat od złożenia wniosku. W ramach kryteriów wyboru dodatkowe punkty otrzymają firmy lokalne, planujące korzystanie z lokalnych zasobów przyrody lub kultury lub dziedzictwa obszaru gminy oraz firmy które planują współpracę z innymi lokalnymi firmami
z terenu działania lokalnej grupy działania.

Wnioski wybierane są przez Radę LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, a następnie przekazywane do ponownej oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który podpisuje umowę o dofinansowanie. Podpisywanie umów z wybranymi wnioskodawcami planowane jest na koniec roku i na ten czas powinna zostać zaplanowana realizacja projektu.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Pomoc skierowana jest do firm z Nadarzyna, Raszyna lub Michałowic. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ogłoszeniu nr 1/2020 oraz pod numerem tel. 575-905-308.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR:

>>LINK<<

 

Załączniki

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki

Zobacz także