25.06.2021 11:05

Konkurs dla dzieci i młodzieży "Twoja bezpieczna WuKaDka"

31
1 lipca rusza konkurs dla dzieci i młodzieży „Twoja bezpieczna WuKaDka” związany z kampanią społeczną, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego zachowania wśród: kierowców, rowerzystów oraz pieszych przy torach WKD.

Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.

Zasady konkursu:

  • należy przygotować spot i stworzyć niepowtarzalną historię o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych WKD i w ich najbliższym otoczeniu. 
  • spot wraz z Kartą Konkursową należy przesłać na adres marketing|wkd.com.pl| |marketing|wkd.com.pl


Udział w Konkursie „Twoja bezpieczna WuKaDka” jest możliwy po przesłaniu na adres e-mail: marketing|wkd.com.pl| |marketing|wkd.com.pl spotów- plików wg specyfikacji ujętej w Regulaminie Konkursu oraz wypełnioną Kartą Konkursową.

Spoty oraz Kartę Konkursową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Regulamin: kliknij w link 
Karta Konkursowa: kliknij w link  


Ku przestrodze zamieszczamy link do kolejnego filmu  opublikowanego na przez WKD sp. z o.o: 

Kierowco z pociągiem jesteś bez szans- ZOBACZ FILM 

 


Twoja bezpieczna WuKaDka- plakat

Opublikowany przez: Aleksandra Lenarczyk
Podobne tematy: Bezpieczna WuKaDka, konkurs

Zobacz także