03.01.2019 14:10

Odbiór odpadów

132
Wobec wielu pytań kierowanych do urzędu gminy informujemy, że stawki opłat za odbiór odpadów w naszej gminie nie uległy zmianie i wynoszą - 11 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnej zbiórki odpadów i 22 zł - gdy odpady nie są zbierane selektywnie.

Przypominamy również że:

  • na podstawie uchwały rady gminy z 2015 r. (*) rodziny posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą płacić mniej za odpady.

Jak uzyskać zniżkę, która wynosi 50%? Wystarczy segregować odpady i w przypadku:  

 - rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR) -  złożyć w urzędzie gminy korektę deklaracji za odpady oraz kserokopie kart KDR wszystkich osób je posiadających (jak wyrobić kartę dużej rodziny - link)

- osób o niższych dochodach - oprócz złożenia korekty deklaracji należy złożyć oświadczenie o dochodach na osobę w rodzinie.

 Więcej informacji pod nr tel. 22 350 91 51.

  • odpady suche i szkło można pozostawić także w PSZOK (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)  - Reguły ul. Graniczna 6 , w godz. otwarcia, po okazaniu aktualnego potwierdzenia dokonania opłaty za odbiór odpadów. 

Godziny otwarcia:
wtorki 7:00 - 13:00,
czwartki 13:00 - 19:00,
soboty 10:00 - 16:00.

  • przedmioty wielkogabarytowe odbierane są raz w miesiącu sprzed posesji po zgłoszeniu adresu do Urzędu Gminy Michałowice - tel. 22 350 91 11
  • kontakt - sprawy związane z odbiorem odpadów:  tel.: 22 350 91 11;  e-mail: odpady@michalowice.pl
  • kontakt - sprawy związane z płatnościami: tel.: 22 350 91 51

* Uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XII/121/2015 z grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 164):

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: odpady

Zobacz także