04.01.2019 14:25

Cykliczne zajęcia w świetlicach

242
Harmonogramy cyklicznych zajęć w świetlicach: w sołectwie Komorów, Nowej Wsi, Opaczy-Kolonii i Regułach oraz w osiedlu Granica, a także organizowane przez Zarząd Osiedla Michałowice w sali - ul. Raszyńska 34 oraz szkole podstawowej - ul. Szkolna 15 oraz sołtysa i radę sołecką Michałowic-Wsi w sali - ul. Raszyńska 34. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami.

mm

 

 

hh

 

mm

l

 

 

 

 

ff

zajęcia w michałowicach

zajęcia Michałowice-Wieś

Zobacz także