07.01.2019 13:45

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje

213

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. informuje, że w związku z licznymi skargami dotyczącymi uciążliwości związanych z podawanymi przez maszynistów sygnałami „baczność”, informuje, że w porozumieniu z Urzędem Transportu Kolejowego, zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie natężenia poziomu dźwięku syren w eksploatowanych przez spółkę elektrycznych zespołach trakcyjnych.

Wydział Napraw i Utrzymania Taboru WKD podjął współpracę z producentem syren, firmą Zollner, która przygotowała dla WKD wersję syren o poziomie natężenia dźwięku niższym o 3dB (zgodnie z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności dla podsystemu Tabor - hałas).

Obecnie sukcesywnie wysyłane są do producenta syreny celem ich modernizacji. Cały proces powinien zakończyć się pod koniec marca 2019 r.

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki