13.10.2020 14:35

Wodołapacz - przedłużony termin rozliczania wniosków

90
Informujemy, że do 16 listopada został przedłużony termin przyjmowania wniosków rozliczeniowych do programu „Wodołapacz”.

W związku z tym, że ostatni dzień przyjmowania wniosków rozliczeniowych, tj. 15 listopada br. przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z obowiązującym prawem wnioski rozliczeniowe będę przyjmowane do poniedziałku, 16 listopada br. (Art. 57. §4 KPA).

Więcej o programie na stronie "Wodolapacz" 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wodołapacz

Zobacz także