26.03.2021 13:10

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Michałowice

425
Drodzy mieszkańcy, z uwagi na nasilającą się pandemię koronawirusa i wzrastające zagrożenie zdrowotne oraz obostrzenia wynikające z prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie) zostały wprowadzone ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Michałowice. Obowiązują one od poniedziałku, 29 marca br.

Wprowadzono nowe zasady obsługi interesantów.

Oznacza to, że:

  • urząd wykonuje wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, świadczeń usług komunalnych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także ochrony środowiska;
  • nie można dokonywać płatności w kasie - zachęcamy do dokonywania płatności przelewem poprzez bankowość elektroniczną;
  • nie można składać dokumentów w biurze podawczym – dokumenty można wrzucać do skrzynki podawczej w przedsionku urzędu, przy wejściu głównym, w godzinach pracy urzędu. Dopuszcza się złożenie dokumentów w biurze podawczym po uprzednim umówieniu się telefonicznym, np. gdy interesant składa obszerną dokumentację , która nie zmieści się do skrzynki podawczej;
  • odbierać dokumenty można jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Tą drogą jest możliwa również realizacja spraw pilnych, niecierpiących zwłoki. Telefony ;
  • bezpośrednia obsługa interesantów będzie możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu indywidualnego terminu obsługi z osobą prowadzącą daną sprawę lub z osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w danym referacie;
  • obsługa interesantów, po uprzednim umówieniu, odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach, znajdujących się na parterze Urzędu Gminy Michałowice - na sali obsługi może przebywać jednocześnie trzech interesantów – po jednym na każde stanowisko obsługi; oraz dodatkowo po jednej osobie przy dwóch pozostałych stanowiskach w holu urzędu (stolik przy punkcie ochrony oraz pokój nr 0)​;
  • kontakt z urzędem możliwy jest za pomocą:

Ponadto w przedsionku urzędu znajdują się deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu gminy, można pobrać worki na odpady, które umieszczane są na stojakach przed budynkiem.

Zobacz także