21.07.2020 10:00

Uproszczona oferta z realizacji zadania publicznego

40
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Mostowska