11.03.2015 08:00

Dzień Sołtysa

232
Corocznie 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie, 
z okazji Dnia Sołtysa składam najserdeczniejsze życzenia i  słowa podziękowania za współpracę oraz wyrazy uznania za  pracę na rzecz rozwoju i poprawy życia mieszkańców sołectw naszej gminy. Życzę Państwu zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz entuzjazmu i wytrwałości w podejmowanych działaniach społecznych. 

 

Wójt Gminy Michałowice

Krzysztof Grabka

 

W naszej gminie funkcjonuje 10 sołectw, na czele których stoją sołtysi. W tym roku, w marcu i kwietniu,odbywać się będą zebrania mieszkańców, podczas których zostaną wybrani sołtysi na kolejne 4 lata.  

Sołtysi pełnią rolę wykonawczo - reprezentacyjną. Dzisiaj sołtys nie tylko zwołuje zebrania wiejskie, współpracuje z radą sołecka m.in. w sprawie wniosków do budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego, ale coraz częściej przyjmuje rolę lidera, który mobilizuje mieszkańców do wspólnego działania. Sołtysi mogą uczestniczyć w obradach rady gminy na zasadach określonych w statucie, jednak bez prawa udziału w głosowaniu. 

 

 

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Dzień Sołtysa

Zobacz także