13.01.2020 12:50

Sołtys sołectwa Komorów Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie

157

Na podstawie §5 ust. 3 pkt. 1 Statutu Sołectwa Komorów Wieś

 – sołtys sołectwa Komorów Wieś zwołuje Zebranie Wiejskie

dnia 17 stycznia 2020 r. w świetlicy ul. Kaliszowy Gaik 18

 

Pierwszy termin - godz. 18.00

Drugi termin - godz. 18.30

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Debata dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Komorów.

Sprawy wniesione.

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki