Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podobne tematy: miejscowe plany, studium

Do 25 lipca br. był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice obszarów: "Wieś Michałowice", "Opacz Mała" oraz „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.


Projekt MPZP obszar „WIEŚ MICHAŁOWICE”  

Projekt MPZP obszar  „OPACZ MAŁA”  

Projekt MPZP obszar „SKOŚNA” na terenie obrębu geodezyjnego Granica

 

 

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można było zapoznać się  do 25 lipca, w godz. 10.oo-15.oo (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) także w Urzędzie Gminy Michałowice,  Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, (w pok. 209 - II piętro).

 

DYSKUSJE PUBLICZNE nad rozwiązaniami  przyjętymi w nowym projekcie MPZP odbyły się w urzędzie gminy, sala konferencyjna (II piętro)

  • dla obszaru „WIEŚ MICHAŁOWICE”  - 18 lipca (poniedziałek), początek o godz. 16.oo
  • dla obszaru „OPACZ MAŁA”  - 25 lipca (poniedziałek), początek o godz. 16.oo
  • dla obszaru „SKOŚNA” na terenie obrębu geodezyjnego Granica    - 20 lipca (środa), początek o godz. 15.oo

 

 

UWAGI DO PROJEKTU MPZP można było  składać  w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2016 r.  (wraz z podaniem obszaru, swojego imienia i nazwiska, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczą uwagi).

Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) lub elektronicznie na adres  .

 

ZAWIADOMIENIE - „WIEŚ MICHAŁOWICE”  

ZAWIADOMIENIE - „OPACZ MAŁA”    

ZAWIADOMIENIE - „SKOŚNA” na terenie obrębu geodezyjnego Granica 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska”

Zmiana Studium – obszar „Reguły, ul. Wiejska” 16.10.2017 13:55

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły, ul. Wiejska” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.


czytaj więcej
Spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie

RAPORT ze spotkania konsultacyjnego - obszar Reguły "Al. Jerozolimskie" 03.07.2017 13:55

Przedstawiamy Państwu raport ze spotkania konsultacyjnego „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych - zmiana Studium obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie”.


czytaj więcej