11.03.2014 10:20

Trwa rekrutacja dzieci do gminnych placówek oświatowych

224
Trwa rekrutacja dzieci do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Trwa rekrutacja dzieci do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach  podstawowych i gimnazjach. Każda placówka na swojej stronie WWW zamieściła informacje o terminach, kryteriach przyjęć oraz wzory wniosków i oświadczeń, jakie muszą złożyć rodzice przedszkolaków i uczniów.


Tegoroczna rekrutacja, na skutek zmiany ustawy o systemie oświaty ma  charakter dwuetapowy, przy czym pierwszy etap naboru determinują kryteria określone przez nową ustawę. Zgodnie z nowymi przepisami o pierwszeństwie przyjęcia do przedszkola decydują następujące kryteria: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, jego rodzeństwa lub jednego z rodziców (albo obojga), samotne wychowywanie dziecka przez jednego rodzica, objęcie malucha pieczą zastępczą. Wszystkie z tych kryteriów są równorzędne, co oznacza, że za spełnienie każdego z nich dziecko otrzymuje taką samą liczbę punktów .

Nowe przepisy dają także dyrektorom placówek możliwość sformułowania dodatkowych kryteriów. To oni w porozumieniu z organem prowadzącym określają tzw. kryteria lokalne. Dyrektorzy  są też odpowiedzialni za ustalenie terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Nowością w procesie rekrutacji jest także fakt, że miejsca w przedszkolach przydziela komisja rekrutacyjna, a nie dyrektor.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na stronach szkół i przedszkoli w Gminie Michałowice.

 

Strony szkół i przedszkoli:

 

ZSP Nowa Wieś

SP Komorów
Gimnazjum Komorów


SP Michałowice
Gimnazjum Michałowice
Przedszkole Michałowice

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice