Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej

Włącz się w tworzenie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+


więcej informacji na www.omw.um.warszawa.pl

Załączniki

Opublikowane przez: Marcin Walichnowski