Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Poniżej załączony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowice od 1 stycznia do 31 października 2017 roku. Usługę odbioru świadczyć będzie firma P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - tutaj do pobrania w PDF

Gmina Michałowice wniosła o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego oraz złożenia własnej skargi kasacyjnej

Gmina Michałowice wniosła o przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego oraz złożenia własnej skargi kasacyjnej 13.10.2016 09:30

Szanowni Państwo celem wsparcia sytuacji mieszkańców Gminy Michałowice Gmina Michałowice zwróciła się o wsparcie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 23.09.2016 13:55

Wójt Gminy Michałowice ogłasza rozpoczęcie konsultacji z działającymi na terenie Gminy Michałowice organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu uzyskania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

czytaj więcej
21 września 2016 posiedzenie sądu w sprawie skargi właścicieli na decyzję MRiRW

21 września 2016 posiedzenie sądu w sprawie skargi właścicieli na decyzję MRiRW 14.06.2016 13:35

Wójt Gminy Michałowice informuje, że WSA w Warszawie wyznaczył na dzień 21 września 2016 r. na godz. 09.00, sala A, posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi właścicieli na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice " (nr zaskarżonego aktu: GZrn-057-625-514/11).

czytaj więcej
Przerwa w dostawie wody do posesji położonych w Komorowie przy ul. Głównej

Przerwa w dostawie wody do posesji położonych w Komorowie przy ul. Głównej 08.04.2016 19:55

Urząd Gminy informuje, że w dniu 11.04.2016 od godz. 11:00 do godz. 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji położonych w Komorowie przy ul. Głównej.

czytaj więcej
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 11.02.2016 12:59

Od stycznia 2016 r.w Opaczy Kolonii przy ul. Ryżowej 90 w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego prowadzonym przez GOPS w ramach współpracy z Powiatem Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna.
Z porad mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

czytaj więcej