Opłaty za odpady komunalne

15.02.2016 16:15     3126
Podobne tematy: finanse, odpady

Informujemy o sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

 

 

 

 

 

od 1.01.2016

 

 

 

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) i Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr V/27/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 1 lipca 2015 r. poz. 5810)

 

obowiązują stawki :

 

- 9,46 zł jednostkowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości od osoby zamieszkującej nieruchomość,

 

- 18,00 zł jednostkowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i oddawane w wysokości od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, po wykonaniu usługi na indywidualny rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie zmian do Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87 Art. 6q.2.)
 

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY WPŁACAĆ BEZ ZAOKRAGLEŃ (przykład: 2 x 9,46 zł = 18,92 zł)

 

 

 

 

 

od 1.02.2016

 

 

 

 

 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XII/121/2015 z grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 164):

 

50% zwolnienie z opłaty za odpady komunalne. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Michałowice, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.),

 

- 50% zwolnienie z opłaty za odpady komunalne. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Michałowice, w części dotyczącej gospodarstw domowych, rodziny wielodzietne, uprawnionym posiadaczom Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).

 

Na podstawie prawa do zwolnienia z 50% opłaty za odpady, właściciel nieruchomości dołącza do składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowne oświadczenie, stanowiące dokument potwierdzający wysokość dochodu lub kserokopię Karty Dużej Rodziny.

 

 

Informacji udziela Referat Budżetu i Finansów
Tel.: 22 350 91 12, 22 350 91 51

 

Nowa deklaracja 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Walichnowski

Zobacz także

Kochasz dzieci, nie pal śmieci - happening gimnazjalistów z Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Happening uczniów z Nowej Wsi 30.11.2016 11:50

„Kochasz dzieci, nie pal śmieci” – pod tym hasłem w środę, 30 listopada, gimnazjaliści z Nowej Wsi przeprowadzili niezwykle pouczający happening. Happening, który jest kontynuacją akcji edukacyjnej prowadzonej w ostatnim czasie we wszystkich gminnych szkołach podstawowych.

czytaj więcej
Akcja edukacyjna Kochasz dzieci - nie pal śmieci

Kochasz dzieci, nie pal śmieci 24.11.2016 11:55

Pod takim hasłem w gminnych szkołach podstawowych odbyła się akcja edukacyjna. O szkodliwości palenia odpadów komunalnych w domowych piecach i kotłowniach, jak również na powierzchni ziemi opowiadali członkowie Fundacji Ekologicznej Arka.

czytaj więcej