Dla mieszkańców Gminy Michałowice kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 21 marca do 23 marca 2017 r.


Wójt Gminy Michałowice informuje,  że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach 27 lutego -24 marca 2017 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla gmin Powiatu Pruszkowskiego w Pruszkowie, przy ul. Hubala 5.   

 


Dla mieszkańców Gminy Michałowice kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 21 marca do 23 marca 2017 r.

 

O kwalifikacji wojskowej informują Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone podlegającym kwalifikacji.

 

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym Urząd Gminy – parter , biuro obsługi, stanowisko ewidencji ludności. Zgłosić powinna to najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się. Wójt określi wtedy nowy termin stawiennictwa.

Informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach, 

telefon: 22 350 91 02 lub 22 350 91 04, e-mail: z.brzezinska@michalowice.pl, g.tomaszewska@michalowice.pl

 

Więcej informacji na stronie WKU Warszawa Ochota

http://warszawaochota.wku.wp.mil.pl/pl/5525.html

 

Opublikowane przez: Marcin Walichnowski