Podczas XX sesji Rady Gminy Michałowice, która odbyła się 9 lutego 2017 r. radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy


 

 

Stanowisko Nr 1/2017

Wójta i Rady Gminy Michałowice

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 

Wójt Gminy i Rada Gminy Michałowice wyrażają swoje zaniepokojenie sposobem procedowania projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy przewidującym utworzenie metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem m.st. Warszawa oraz 33 podwarszawskie Gminy, w tym Gminę Michałowice i opowiadają się kategorycznie za wycofaniem projektu spod obrad Sejmu i tym samym wstrzymaniem procesu legislacyjnego prowadzonego w obecnym kształcie.

           

Wprowadzanie tak ważnych dla mieszkańców zmian w trybie projektu poselskiego, z pominięciem procesu konsultacji, przy braku informacji na temat proponowanych rozwiązań, budzi nasz sprzeciw.

 

Z przedstawionego projektu ustawy wynika, że gminom włączonym do aglomeracji warszawskiej zostaną ograniczone dotychczasowe kompetencje wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Ta poważna w skutkach zmiana będzie wprowadzana bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z mieszkańcami, samorządem, czy też związkami międzygminnymi.

 

Nie chcemy, aby o sprawach naszej „małej ojczyzny” decydowano arbitralnie, bez pytania samych zainteresowanych: mieszkańców i samorządu lokalnego. Wielu mieszkańców Gminy Michałowice wybrało to miejsce do życia uciekając od zgiełku aglomeracji warszawskiej i powinno mieć szanse wypowiedzenia się w kwestii przynależności do przewidzianej ustawą metropolii warszawskiej.

 

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy  do przekazania niniejszego stanowiska:

 1. Prezydentowi RP,
 2. Prezesowi Rady Ministrów,
 3. Marszałkowi Sejmu RP,
 4. Marszałkowi Senatu RP,
 5. Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego,
 6. Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,
 7. Wojewodzie Mazowieckiemu,
 8. Samorządowi Województwa Mazowieckiego,  
 9. Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego,
 10. Związkowi Gmin Wiejskich RP,
 11. Związkowi Miast Polskich,
 12. Związkowi Powiatów Polskich,
 13. Związkowi Województw RP.
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej

Stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej 13.02.2017 10:30

Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej jest zaniepokojony sytuacją rolników z 32 gmin, które według projektu ustawy będą tworzyć miasto stołeczne Warszawa.

czytaj więcej
Sprzeciw przeciwko projektowi ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Sprzeciw przeciwko projektowi ustawy o ustroju m.st. Warszawy 07.02.2017 11:55

W dniu 4 lutego 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu miasta stołecznego Warszawy i gmin podwarszawskich, którzy wyrazili sprzeciw wobec projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Samorządowcy skierowali apel do Prezes Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie spod obrad Sejmu poselskiego projektu ustawy metropolitalnej. Pod apelem podpisało się blisko 120 osób: wójtów, w tym Wójt Gminy Michałowice, burmistrzów, prezydentów, przedstawicieli rad gmin, powiatów.

czytaj więcej