OGŁOSZENIE

03.01.2018 11:50     23

o konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju powiatu pruszkowskiego
pod nazwą "Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017"


Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1668), art. 6 w zw. z art. 18 pkt 3, art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz na podstawie uchwały nr XXIX/298/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9450), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nazwą "Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017".

Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, organizacje społeczne i gospodarcze oraz organy samorządowe gmin Piastów, Pruszków, Raszyn, Michałowice, Nadarzyn i Brwinów chcące zabrać głos w konsultacjach, prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Z projektem programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego można zapoznać się w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, ul. W. Drzymały 30, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Dokument jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pruszkowskiego oraz na stronie internetowej: www.powiat.pruszkow.pl.

Konsultacje trwają od 2 stycznia 2018 r. do dnia 5 lutego 2018 r. Konsultacje na zlecenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego prowadzi 4CF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej powiatu pruszkowskiego www.powiat.pruszkow.pl w zakładce Aktualności.

Opublikowane przez: Jakub Sarnecki