Wydarzenie cykliczne

Plastyka - osiedle Komorów

10
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza dzieci na zajęcia plastyczne, które odbywają się wtorki: grupa I (dzieci w wieku 7-9 lat) w godz. 17-18; grupa II (dzieci w wieku 10-12 lat) w godz. 18-19

Miejsce: szkoła w Komorowie, sala 401 w budynku nr 4. 

Warsztaty prowadzi Kamila Kuna. 

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Osiedle Komorów

Zobacz także