Wydarzenie cykliczne

Plastyka - osiedle Komorów

18
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza dzieci w wieku 7-14 lat na zajęcia plastyczne, które odbywają się wtorki w godz. 17.00-18.00.

Miejsce: szkoła w Komorowie, sala 401 w budynku nr 4. 

Warsztaty prowadzi Kamila Kuna. 

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Osiedle Komorów

Zobacz także