Data wydarzenia: 02.10.2021 17:30

Warsztaty artystyczne z rysunku w Pęcicach

37
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic zapraszają dzieci i młodzież do udziału w warsztatach artystycznych z rysunku. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie

Pęcice, ul. Zaułek 7, świetlica

 

Zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę o godz. 17.30.

Warsztaty finansowane są z funduszu sołeckiego Pęcic.

 

Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w Pęcicach

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Warsztaty organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także