Data wydarzenia: 13.09.2021 16:00

Kurs robótek ręcznych w Michałowicach

29
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkanki do udziału w zajęciach robótek ręcznych. Uczestniczki nauczą się podstawowych technik haftowania i robienia na drutach oraz... tworzenia koronek (13 września godz. 16.00)

Michałowice, ul. Raszyńska 34, II piętro.

 

Kurs poprowadzi Wiesława Koszewska.

Zajęcia będą odbywać się cyklicznie w każdy poniedziałek.

 

Zajęcia robótek ręcznych w Michałowicach

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także