Wydarzenie cykliczne

Latino solo - Nowa Wieś

38
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają Mieszkańców Nowej Wsi na cykliczne zajęcia "Latino solo".
(Zajęcia będą odbywały się we wtorki, godz. 18.10).

Zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek:

  •  godz. 18.10.

Miejsce: Świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52B 

Zapisy nr tel.: 603 309 862


Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.
Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Urząd Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu organizacji przedsięwzięcia, w tym dokonywania zapisów. Będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do realizacji wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania nie jest możliwe uczestnictwo w wydarzeniu. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/ opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/ uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia. 

 

 

Zobacz także