Data wydarzenia: 08.09.2021 19:30

Pilates w Suchym Lesie

18
Sołtys i Rada Sołecka Suchego Lasu zapraszają na cykliczne zajęcia Pilates - środy. Strat od 8 września.

Miejsce: świetlica w Suchym Lesie, ul. Księdza Woźniaka 6

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Suchego Lasu. 

 

pilates

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Wydarzenie organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także