Data wydarzenia: 13.09.2021 18:30

Zajęcia sportowe w Michałowicach

152
Zarząd Osiedla Michałowice zaprasza mieszkańców do udziału w zajęciach sportowych. Pierwsze zajęcia ruszają już 13 września

Michałowice, ul. 11-go Listopada 65A, studio yogi

Michałowice, ul. Szkolna 15, szkoła podstawowa

Michałowice, ul. Raszyńska 34

Zajęcia sportowe w studio yogi, ul. 11-go Listopada 65A:

  • yoga - wtorek godz. 18.30
  • yoga - czwartek godz. 18.30

Zajęcia sportowe w szkole podstawowej w Michałowicach, ul. Szkolna 15:

  • pilates (od 28 września) - wtorek godz. 19.30.
  • pilates (od 28 września) - czwartek godz. 19.30.
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dorosłych (obowiązuje zmiana obuwia) - poniedziałek godz. 18.30.
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dorosłych (obowiązuje zmiana obuwia) - środa godz. 18.30.
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci od 3 roku życia - piątek godz. 17.30.

Zajęcia sportowe przy ul. Raszyńskiej 34:

  • zdrowy kręgosłup, zajęcia dla seniorów (zajęcia od 28 września) - wtorek godz. 8.15.

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Michałowice.

 

Wznowienie zajęć sportowych w Michałowicach

Zajęcia mogą być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i mogą być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz mogą być przekazywane mediom. Biorąc udział w zajęciach uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją zajęć.

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19.

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także