Wydarzenie cykliczne

Zumba - osiedle Komorów

45
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza na zajęcia cykliczne -"zumba",
(środy, godz. 20:00).

Miejsce:  szkoła w Komorowie, sala rekreacyjna nr 4. 

Zajęcia prowadzi instruktorka Unique Dance, Magdalena Kłopotowska. 

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Osiedle Komorów, zumba

Zobacz także